Tuska festivaali
22.6.2022

Haastattelussa Tuskan häirintäyhteyshenkilö Tellervo Kraft

Tuskassa työskentelee tänä vuonna ensimmäistä kertaa häirintäyhteyshenkilö, joka tarjoaa keskusteluapua sekä festarivieraille, esiintyjille että festivaalin työntekijöille, ja ohjaa tarvittaessa sopivan avun tai tuen piiriin. Tuskan häirintäyhteyshenkilö on asiaan perehtynyt, pitkän linjan sosiaali- ja terveysalan ammattilainen Tellervo Kraft. Kokosimme listan kysymyksiä ja istutimme Tellervon niihin vastaamaan. 

Mitä häirintäyhteyshenkilö tekee? 

Tuskassa häirintäyhteyshenkilön tehtävänä on olla häirintää tai epäasiallista käytöstä kokeneen puolueettomana tukena. Häirintäyhteyshenkilö tarjoaa festivaalin aikana keskusteluapua ja mahdollisten häirintätilanteiden kohdalla kartoittaa yhdessä häirintää kokeneen kanssa tilannetta, sekä tarvittaessa ohjaa sopivan avun ja tuen piiriin tai muihin jatkotoimenpiteisiin. 

Häirintäyhteyshenkilön ja ilmoittajan välisen keskustelun sisältö on aina luottamuksellista. Häirintää tai epäasiallista käytöstä kokenut päättää itse haluaako viedä asiaa eteenpäin. Häirintäilmoitukset tilastoidaan, mutta ilman minkäänlaisia tunnistetietoja tai tarkempaa asian sisältöä esille tuomatta. 

Tuskassa häirintäyhteyshenkilön työtehtäviin kuuluu festarilla tapahtuvan työn lisäksi festivaaliin liittyvä suunnittelu-, perehdytys-, neuvonta- ja jälkiraportointityö, jonka tavoite on parantaa tapahtumaturvallisuutta, sekä edistää tapahtuman sosiaalisen vastuullisuuden strategiaa. 

Miten sinusta on tullut häirintäyhteyshenkilö? 

Tämä onkin pitkä stoori, mutta sanotaanko, että ihan pikkulapsesta saakka elämäni on pyörinyt muusikoiden ja musiikkimaailman pyörteissä ja melko varhain jo kummastelin asioita, joita niissä kuvioissa joskus tapahtui ja näki. Myöhemmin olen ymmärtänyt, että monessa tilanteessa on ollut kyse erilaisista ahdistelun ja häirinnän muodoista tai epäasiallisesta käytöksestä. Nämä ovat kohdistuneet niin muusikoihin ja muihin esiintyjiin kuin myös asiakaskuntaan, sekä tapahtumapaikkojen ja ravintoloiden työntekijöihin. Joillekin tämänkaltainen toiminta on aiheuttanut traumaattisia kokemuksia ja muuta harmia, jopa hyvin pitkäkestoisestikin. 

Lisäksi hoitoalan työssäni psykiatrisessa sairaalassa olen kohdannut ja hoitanut potilaita ja asiakkaita, joilla on taustallaan monenlaista häirintää, ahdistelua, syrjintää ja loukkaavaa, traumatisoivaa kohtelua, mikä on horjuttanut psyykkistä hyvinvointia. Kouluttauduin vielä myöhemmin seksuaalineuvojaksi, jonka kautta esimerkiksi seksuaaliseen ahdisteluun ja häirintään liittyvät tilanteet ovat avautuneet aivan uudella tavalla ja koin, että haluan olla mukana edistämässä yhdenvertaisuuden toteutumista näidenkin asioiden suhteen. Häirintäyhteyshenkilönä tämä onkin mahdollista ja tässä sitä nyt ollaan.

Millaista on ollut valmistautuminen työhösi?

Syksyllä 2021 aloitin suunnittelutyön parissa, jossa olen pyrkinyt soveltamaan koulutustani ja kokemustani ihmissuhdetyöstä. Työnkuvaani kuuluu yhteistyö kaikkien tuskalaisten kanssa monenlaisten asioiden äärellä, sekä erityisesti ennen festaria vielä turvahenkilöiden kanssa asioiden läpikäymistä. Kuukausi ennen festarin alkua on varsin kiireinen ja vaatii paljon sellaista tapahtumatuotantoon liittyvän asian läpikäymistä, josta aiempaa kokemusta ei minulla ole. 

Tavoitteena on luoda Tuska festivaalille pysyvä toimintamalli, jonka avulla saavutetaan kaikille festivaalivieraille, esiintyjille ja työntekijöille entistäkin turvallisempi, ilmapiiriltään avoin, yhteisöllisyyttä ja yhdenvertaisuutta tukeva musiikkialan tapahtuma. Näin valtavan suuri asia vaatii varmasti vielä paljon työtä, mutta uskon Tuska festivaalin järjestäjien huippuhyvän motivaation mahdollistavan sen, että vuosi vuodelta tapahtuu aina enemmän ja tarpeeseen vastataan asiaan kuuluvalla tavalla.

Mitä voin tehdä, jos näen tai koen tapahtumassa häirintää?

Festivaalilla on runsaasti järjestyshenkilöitä, joista jokaiselle voi ilmoittaa epäasiallisesta käytöksestä. Voit myös olla yhteydessä Tuskan häirintäyhteyshenkilöön eli minuun joko sähköpostitse harassment@tuska.fi, soittamalla numeroon 046 898 9321 tai Tuska-sovelluksella. Sähköpostiosoite, puhelinnumero ja sovellus ovat festarivieraiden käytettävissä 1.7. alkaen. Voit tehdä häirintäilmoituksen mihin vuorokauden aikaan tahansa sähköpostitse tai sovelluksella, joilla voit halutessasi myös jättää soittopyynnön. Puhelimitse tavoitat minut koko festarin aukioloajan ja vielä sen jälkeenkin kaikkina heinäkuun arkipäivinä klo 11–13 välisenä aikana. Myös sähköpostitse ja sovelluksella minut tavoittaa heinäkuun loppuun saakka. Mikäli siis festarin jälkeen jää vaivaamaan jokin tapahtunut asia, niin olethan matalalla kynnyksellä yhteydessä minuun.

Toimivaltamme kattaa festivaalialueen. Jos näet vahingollista käytöstä alueen ulkopuolella Tuska-yhteyksissä, kuten vaikkapa etkoilla tai jatkoilla, puutu asiaan ja ilmoita tarvittaessa viranomaisille. 

Rohkaisemme kaikkia hyväksikäytön tai vastaavan uhriksi joutuneita tuomaan kokemuksensa esiin. Asiat julkituomalla aloitetaan muutos.
Miten saan yhteyden sinuun tapahtumassa?

Tapahtuman aikana olen paikan päällä koko festarin aukioloajan. Yhteyden minuun saa puhelimitse, sekä sähköpostin välityksellä, johon voi jättää soittopyynnön tai vaihtoehtoisesti tehdä pelkän häirintäilmoituksen. Mikäli on tarve saada keskusteluapua, olen paikalla.

Mikä on häirintää?

Häirintä ja epäasiallinen käytös on melko laaja-alainen käsite ja kukin meistä kokee asioita eri tavalla. Myös aiemmat ikävät kokemukset elämän varrelta voivat laukaista mahdollisessa häirintätilanteessa hyvinkin voimakkaita tunnereaktioita. Lähtökohtaisesti kaikki sellainen toiminta ja epäasiallinen käytös, mikä aiheuttaa turvattomuutta tai on loukkaavaa (juuri sitä kokenutta henkilöä kohtaan) on häirintää. Toisen oman tilan kunnioittaminen on tärkeää, ja oikeus fyysiseen ja psyykkiseen koskemattomuuteen on kaikilla. Läheisemmissä kanssakäymisissä kannattaa aina varmistaa toiselta osapuolelta suostumus, jotta väärinymmärryksiltä vältyttäisiin puolin ja toisin. Älä siis oleta, vaan varmista! 

Amo & Elu
Strato 2022
Sabaton 2023
Heilung 2022
AE 2022
Igorrr 2023